Winkelwagen
0 product(en) - 0,00€0

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Klantenreviews

Annuleringsbeleid en Annuleringsformulier

Herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zijn onafhankelijke professionele activiteit.


Annulering

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen .


De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag:

- wanneer u of een door u genoemde derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen onder een enkele bestelling hebt besteld en deze op uniforme wijze worden of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u verschillende goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- wanneer u of een derde partij die u hebt genoemd, anders dan de vervoerder, de laatste gedeeltelijke zending of stuk in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een product hebt besteld dat wordt geleverd in meerdere zendingen of stukken;


Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, stuur je een duidelijke, geschreven verklaring tot annulering via post of e-mail naar:

Eigenaar: HillVital s.r.o.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Popradn
Telefoon: 0800/71337
E-mail adres: info@hillvital-shop.be


Provider: BizPartner Group GmbH
Augsburger Strasse 33
10789 Berlin
Telefoon: 0800/71337
E-mail adres: info@hillvital-shop.be


U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn.


Gevolgen van de annulering

Wanneer u dit contract annuleert, betalen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard), onmiddellijk terug en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen. In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline wordt als gehaald beschouwd wanneer u de goederen verzendt vóór het verstrijken van deze periode van veertien dagen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.


Uitsluitings- of uitdovingsredenen

Het herroepingsrecht is volgens de artikelen 16, de EU-richtlijn 83/2011 EU over de rechten van de consument en de § 312g exp. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek niet van toepassing met contracten:

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel overschreden zou worden;

- De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen in het contract, maar kan worden geleverd eerder dan 30 dagen nadat het contract en is afhankelijk van de actuele waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed;

- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.


Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten:

- voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd;

- voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering is verwijderd e.


-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------


Model herroeping


Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug naar:


HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, E-mail: info@hillvital-shop.be


- Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*):

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)

- adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)


- datum(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.