Winkelwagen
0 product(en) - 0,00€0

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Klantenreviews

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden


§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ons als leverancier (HillVital s.r.o.) op de website http://hillvital-shop.be. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen algemene voorwaarden en bepalingen uitgesloten.

(2) Een consument, in overeenstemming met de volgende verordeningen, is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk te wijten zijn noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige activiteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat een juridische transactie afsluit dat betrokken is op zijn / haar zelfstandige professionele of commerciële activiteit.


§ 2 Contractovereenkomst

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen,

(2) Wij (HillVital s.r.o.) bieden u een bindende overeenkomst op basis van onze presentatie van de respectievelijke aanbiedingen op de website, met inachtneming van de voorwaarden die in de productbeschrijving worden vermeld.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelmandje:

De goederen bestemd voor verkoop worden opgeslagen in het "winkelmandje". U kunt daar op elk moment wijzigingen aanbrengen via de bijhorende knop in de navigatiebalk. Na het openen van de "winkelmandje"-pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals het selecteren van betalings- en verzendopties, zullen alle gegevens worden samengevat op de site, voordat de bestelling wordt verzonden.

Als u een instant-betaalsysteem gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, bankkaart / creditcard) als betaalmethode, wordt u doorgestuurd naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online winkel of wordt u overgedragen aan de aanbieder van uw gekozen betaalmethode. Als u bent doorverwezen naar een betaalsysteem, voert u uw gegevens in waar nodig. U wordt dan teruggeleid naar de overzichtspagina voor bestellingen in onze online winkel. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te bekijken en te wijzigen (via de functie "terug" in de browser) of de aankoop te annuleren. Door de bestelling in te dienen via de knop "bevestig bestelling", gaat u akkoord met een juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waarbij het contract rechtsgeldig wordt.

(4) De definitieve orderverwerking en het verzenden van alle informatie die nodig is voor het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd en vindt plaats via e-mail. Zorg er daarom voor dat het e-mailadres dat u opgeeft correct is en dat er geen spamfilters actief zijn die het ontvangen van de e-mail zouden verhinderen.


§ 3 Retentie - Eigendom

(1) U kunt het retentierecht alleen uitoefenen als de situatie in kwestie betrekking heeft op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u een ondernemer bent, zijn de volgende toevoegingen van toepassing:

a) We behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor tot een volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie. Vóór de eigendomsoverdracht van de gereserveerde goederen is een pandrecht of een zekerheidsoverdracht van de goederen niet toegestaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval wijst u ons nu al alle vorderingen toe met betrekking tot het bedrag van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt en accepteren wij de toewijzing. U bent verder bevoegd om de claim te incasseren. Als u niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de claim zelf te incasseren.

c) In het geval van combinatie en vermenging van de gereserveerde goederen, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding met de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het tijdstip van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop wij op uw verzoek recht hebben, vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de effecten die moeten worden vrijgegeven, is onze verantwoordelijkheid.


§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om het artikel onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en schade tijdens het transport en om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) In zoverre u een ondernemer bent, is het volgende van toepassing en in strijd met de bovenstaande garantieregels:

a) Als voorwaarde stellen alleen de door ons verstrekte gegevens en een productbeschrijving van de fabrikant de eigenschappen en de staat van het product in kwestie voor. Andere advertenties, openbare voorstellen en voorwaarden van de fabrikant worden niet beschouwd als representatief voor de eigenschappen van het product.

b) In het geval van defecten, bieden wij naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Als het herstellen van het defect mislukt, kunt u een korting aanvragen of het contract opzeggen. Het herstellen van defecten wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het defect of de andere omstandigheden anders aangeven. In het geval van herstelling zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten voor de verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van herstelling te dragen, tenzij de zending overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. Deze tijdsbeperking is niet van toepassing:

  • op schade waarvan de schuld bij ons ligt als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid;
  • voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie voor de kwaliteit van het product hebben overgenomen;
  • in het geval van artikelen die zijn gebruikt voor een constructie in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebreken hebben veroorzaakt;
  • in het geval van juridische claims die u tegen ons hebt in verband met garantierechten.

§ 5 Keuze van het recht, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) De Duitse wetgeving wordt toegepast. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover deze de bescherming krachtens wettelijke bepalingen in de gewone verblijfplaats van de consument niet wegneemt (gunstig beginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit onze bestaande zakelijke relaties en de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU, of de woonplaats of de gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om beroep aan te tekenen bij de rechtbank van een ander wettelijk rechtsgebied blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn niet expliciet van toepassing.


II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Eigenaar: HillVital s.r.o.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad
Slowakije
Telefoon: 0800/71337
E-Mail: martin.fodor@bizpartnergroup.com


Provider: BizPartner Group GmbH
Augsburger Straße 33
10789 Berlijn
Duitsland
Telefoon: 0800/71337
E-Mail: martin.fodor@bizpartnergroup.com

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, de sluiting van het contract zelf en de correctieopties worden gemaakt in overeenstemming met de voorschriften "Contractovereenkomst" van onze algemene voorwaarden (deel I.).


3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Nederlands.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat u de bestelling via het online winkelmandje verzendt, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via de afdrukfunctie van de browser. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.


4. Gedragscodes

4.1. We onderwerpen ons aan de Käufersiegel-kwaliteitscriteria van de Händlerbund Management AG en zijn bijgevolg ook onderworpen aan de Ecommerce Europe Trustmark gedragscode, beschikbaar op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf en https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/


5. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van het product en / of de dienst zijn te vinden in de betreffende aanbieding.


6. Prijzen en betaling

6.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten en alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Via onze website of in de betreffende aanbieding worden de bezorgkosten afzonderlijk getoond in het bestelproces en moeten ze bovendien door u worden betaald, tenzij gratis verzending is beloofd.

6.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op de website of in de betreffende aanbieding.

6.4. Tenzij anders vermeld in de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsrechten van het verkoopscontract onmiddellijk betaalbaar. De prijzen zijn te vinden in de respectievelijke aanbiedingen.


7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Voor zover u een consument bent, is het bij wet geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending alleen aan u wordt overgedragen bij levering van de goederen, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u zelfstandig een vervoerder of andere persoon, die niet is aangewezen door de verkoper, hebt aangesteld om de zending uit te voeren.

Als u een ondernemer bent, vindt de levering en verzending op uw risico plaats


8. Wettelijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor defecten wordt beheerst door de "Garantievoorwaarden" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en informatie werd opgesteld door advocaten gespecialiseerd in e-commerce IT-wetgeving van de Kamer van Koophandel en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Verdere informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.


laatste update: 19.11.2018